Jätekyselyn kooste

Jätekyselyn kooste

Julkaistu: 06.06.2024

Alkuhankaluudet värittäneet jätteiden lajittelua ja keräilyä taloyhtiöissä, parempaan suuntaan uskotaan mentävän.

Uuden vuonna 2021 hyväksytyn jätelain voimaan tulon tavoitteena on lisätä kierrätystä ja materiaalien uudelleen käyttöä. Tämä lisää eri jätejakeiden lajittelua ja erilliskeräystä.  Samalla uusi jätelaki siirsi kunnille jätteiden keräilyn ja kuljetusvastuut, vieden asunto-osakeyhtiöiltä mahdollisuuden itse kilpailuttaa jätteidensä keräilyn.  

Uuden jätelain täytäntöönpano on synnyttänyt kuntien jäteyhtiöitä. Pori ja naapurikunnat muodostivat uuden jäteyhtiön, Keräämön, joka aloitti jätteiden keräilyn vuoden 2024 alussa.

Kiinteistöliitto Satakunta ry toteutti usean muun Kiinteistöliiton paikallisyhdistyksen kanssa kyselyn jäsentaloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille uuden toiminnan käynnistyessä.  Kysele lähetettiin maaliskuussa uutiskirjeen mukana.

Tämä kooste on koottu niiden 153 vastaajan osalta, jotka vastasivat kyselyyn Keräämön alueella sijaitsevien taloyhtiöiden edustajina. Vastaajista 10 oli isännöitsijöitä joko päätoimisesti tai sivutoimisesti. Loput 143 vastaajaa olivat taloyhtiöiden hallituksien puheenjohtajia tai jäseniä.  Vastaajat edustivat kerrostalo- tai rivitaloyhtiötä. Muutama vastaus tuli pari- tai erillistalojen edustajilta.

Kyselyn vastauksissa näkyy tyytymättömyys kireään aikatauluun ja tiedottamiseen

Kyselyhetken jätehuollon toimivuudelle isännöitsijöiden antama arvosana oli keskiarvoltaan 2,4 ja taloyhtiöiden hallitusten jäsenten antaman arvosana 3,3. (arvosteluasteikolla 1=erittäin huono, 5 = erittäin hyvä). Yli 120 vastaajan taloyhtiössä oli jouduttu tekemään jotakin muutoksia uuden jätelain voimaan tultua.

Uusia jätelajeja oli tullut myös kaikilla keräilyyn, paperin ja kartongin keräilyn eriyttämisen myöstä. Reilussa parissa kymmenessä taloyhtiössä oli aloitettu myös lasinkeräys tässä vaiheessa. Jätepisteen lukitusmuutoksia kyselyyn vastanneesta 153 taloyhtiöstä on joutunut tekemään 116 taloyhtiötä.

Kyselyssä selvitettiin myös tyytyväisyyttä hyötyjätteiden jätteenkuljetuksen laatuun/palveluun ja miten kunta tai kunnan jätehuoltoyhtiö on onnistunut kuljetusten järjestämisessä. Kuljetusten laadulle/palvelulle vastaajat antoivat arvosanaksi keskiarvona laskettuna 2,47.Tiedottamisesta arvosanan keskiarvoksi tuli 2,42.

Taloyhtiöiden sekajäte ja kyselyhetkellä myös biojäte on pääsääntöisesti kerätty yksityisen keräilijän toimesta. Kyselyssä mitattiin myös tyytyväisyyttä yksityisen sektorin toimijaan. Yksityiseen toimijaan olivat lähes kaikki tyytyväisiä, arvosanan keskiarvoksi tuli 4,1 (arvosteluasteikolla 1=erittäin huono, 5 = erittäin hyvä)

Vapaissa kommenteissa harmiteltiin, että lainsäädännöllä rikottiin toimiva järjestelmä ja hinnat nousivat huomattavasti. Muutosten voimaantulo on työllistänyt isännöitsijöitä ja taloyhtiöiden puheenjohtajia. Osa on kokenut, että ongelmat ja muiden epäonnistumiset on kaadettu taloyhtiöiden ratkottaviksi. Myös alun puutteet ja viivästykset uusien keräysastioiden saapumisessa ja epäselvyydet ja viivästykset jätekatosten lukituksissa aiheuttivat pitkittyneitä tyhjennysvälejä, epäsiisteyttä ja hämmennystä taloyhtiöissä. Uusien lajitteluastioiden myötä, nykyinen jätekatokselle varattu tila alkoi olla liian pieni joissakin taloyhtiöissä.

Muutos tehtiin nopeassa aikataulussa taloyhtiöiden näkökulmasta ja tiedottamisen olisi toivottu satsattavan enemmän, kaivattiin mm. lajitteluohjeita, tyhjennysvälien ja niiden aikatauluista täsmällisempää tiedottamisista.

Keräämön palveluasenne saa kiitosta ja luo uskoa, että asiat järjestyvät ja keräily alkaa toimia sovitusti.

Keräämön edustajille annettiin mahdollisuus kommentoida kyselyn tuloksia. Alla heidän viestinsä.
”Aikataulu oli meidänkin mielestä aivan liian kireä näin isolle muutokselle. Haluaisimmekin kiittää kaikkia taloyhtiön edustajia hyvästä yhteistyöstä. Pyrimme tiedottamaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista uutiskirjeen avulla ja järjestämään taloyhtiö-infoja muutaman kerran vuodessa myös jatkossa.”

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.