Evästyksiä taloyhtiöiden talousarvioiden laadintaan vuodelle 2019 Porissa

Evästyksiä taloyhtiöiden talousarvioiden laadintaan vuodelle 2019 Porissa

Julkaistu: 11.10.2018

Vuoden lähestyessä loppuaan on osassa taloyhtiöitä käsillä talousarvioiden laadinta tuleval-le vuodelle. Suurin osa taloyhtiöistä laati budjetin vasta keväällä yhtiöjärjestyksen mukai-sesti. Tässä vaiheessa esitettävät arviot ovat alustavia ja voivat muuttua vielä, kun lopulliset päätökset esim. julkisista taksoista ja veroista tehdään ja yritykset tekevät esityksensä hal-linnoille. Kiinteistöliitto on julkaissut 10.10.2018 ensimmäisen talousarvio-ohjeensa v:lle 2019, mikä on julkaistu liiton ja yhdistyksemme kotisivuilla. Täydennämme ko. ohjetta lä-hinnä Porin näkökulmasta seuraavasti.

EVÄSTYKSIÄ TALOYHTIÖIDEN TALOUSARVIOIDEN LAADINTAAN VUODELLE 2019 PORISSA

Vuoden lähestyessä loppuaan on osassa taloyhtiöitä käsillä talousarvioiden laadinta tulevalle vuodelle. Suurin osa taloyhtiöistä laati budjetin vasta keväällä yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Tässä vaiheessa esitettävät arviot ovat alustavia ja voivat muuttua vielä, kun lopulliset päätökset esim. julkisista taksoista ja veroista tehdään ja yritykset tekevät esityksensä hallinnoille. Kiinteistöliitto on julkaissut 10.10.2018 ensimmäisen talousarvio-ohjeensa v:lle 2019, mikä on julkaistu liiton ja yhdistyksemme kotisivuilla. Täydennämme ko. ohjetta lähinnä Porin näkökulmasta seuraavasti:

  1. Palveluiden hinnoittelu Kiinteistöliiton talousarvio-ohjetta noudattaen 1,5- 2 %.

  2. Lämmitys:

- Pori Energian ennakkotiedon mukaan taloyhtiöitä suositetaan tarkistamaan lämmön hintoja n. 3 %:lla, jolloin energiamaksu olisi 61,41 €/MWh (sis. alv) ja tehomaksuun vastaava 3 %:n tarkistus

- Öljyn (kevyt) hinta on kohonnut vuoden 2018 aikana merkittävästi ollen tällä hetkellä 1,04 €/l ja siihen on syytä tehdä nousuvaraus harkinnan mukaan, kenties 5 %.

- kulutukset lasketaan paikallisen normaalin vuoden kulutusten mukaan.

                            

  1. Vedet:

- Vesilaitoksen johtajan ennakkotiedon mukaan hinnoitteluihin ei ole tulossa muutoksia

- vesi 1,51 €/m3 ja jätevesi 2,26 €/m3, perusmaksut entiset ja hulevesi samoin, kulutukset lasketaan aikaisempien vuosien mukaan.

 

  1. Sähkö:

- sähkön myynti- ja siirtohinnat ovat olleet nousussa sähkön hankintahintojen noustua ja siirron nousupaineiden johdosta. Myyntihinta riippuu siitä, minkälainen on ollut taloyhtiön sähkösopimus (toistaiseksi, 1 v vai 2 v) ja milloin se on päättymässä. Siirtohintoja tarkistettiin Porissa elokuussa 2018 n. 8 %.

- Jos on ollut 2 v määräaikainen sopimus, mikä on päättymässä, Pori Energian hinnoittelulla sähkön kokonaishinta nousee n. 10,5 s:stä n. 11,5 s:iin/kwh (sis. myynti, siirto, sähkövero ja alv). Myynnin voi kilpailuttaa, mutta ei siirtoa eikä veroja.

- Kulutukset aikaisempien vuosien mukaan

 

  1. Jätehuolto

- kustannus muodostuu kaupungin jätteenkäsittelymaksuista ja jätehuoltoyrityksen kuljetuksesta.

- kaupungin alustavan ilmoituksen mukaan käsittelyihin ei ole tulossa muutoksia ja kuljetuksiin tulee lähinnä palkkakustannuksen muutokset ja kallistuneen energian vaikutus

- nousuvaraus lienee n. 2-2,5 %

 

  1. Kiinteistövakuutus ja kiinteistöverot

-  Vakuutusten tariffimuutokset eivät ole vielä tiedossa ja syytä on varautua n. 3-5 % tarkistukseen ottaen huomioon mm. taloyhtiön vahinkohistoria ja ikä.

-  Kiinteistöveroprosentit ovat Porissa säilymässä ennallaan kaupunginjohtajan esityksen mukaan.

 

  1. Tontinvuokrat

-   tontinvuokria tarkistetaan indeksin mukaan n. 1-1,5 %

-   mikäli tontinvuokrasopimus on päättymässä, voi korotus olla huomattava

 

  1. Lainat

-  velkakirjaehtojen mukaan korot ja lyhennykset

-  euribor voi nousta ennusteiden mukaan v:n 2019 loppupuolella, mutta todennäköisesti
    ei vielä olennaista merkitystä

-   oletettu korkotaso n. 1-1,5 %

Katso myös liiton talousarvio-ohjeen lopussa oleva talousarvion laadinnan kipi-ohje.

Pienemmät korjaushankkeet budjetoidaan hoitomenoiksi, mitkä katetaan hoitovastikkein ja suuremmat hankkeet erikseen ja katetaan rahoitusvastikkein.

Aikaisemman ilmoituksen mukaan tämä ohje on tehty lokakuun alussa ja tarkentuu vuoden loppuun mennessä. Karkeasti arvioiden hoitokustannusten nousu on ensi vuonna n. 2 % riippuen korjausmenoista.

Porissa, 10. päivä lokakuuta 2018

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY

Eino Taulu
toiminnanjohtaja

Suomen Kiinteistöliiton talousarvio-ohjeen vuodelle 2019 löydät jäsensivuilta

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.