Evästyksiä taloyhtiöden talousarvioiden laadintaan vuodelle 2019 Porissa

Evästyksiä taloyhtiöden talousarvioiden laadintaan vuodelle 2019 Porissa

Julkaistu: 14.01.2019

Vuosi 2019 alkanut ja pääosassa taloyhtiöitä on keväällä käsillä talousarvioiden laadinta alkaneelle vuodelle. Osa taloyhtiöistä on laatinut budjetin jo syksyllä yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisen ohjeen laadimme lokakuussa 2018 nyt olemme talousarvio-ohjetta päivittäneet, kun kustannusnäkymistä on enemmän tietoa. Kiinteistöliitto on julkaissut myös lokakuun ohjeen ja nyt 8.1.2019 päivitetyn talousarvio-ohjeensa v:lle 2019, mikä on julkaistu liiton ja yhdistyksemme kotisivuilla. Täydennämme ko. ohjetta lähinnä Porin näkökulmasta seuraavasti:

 

  1. Palveluiden kustannukset liiton ohjetta noudatellen n. 1 - 2 %.

- kiinteistöalan palkkojen nousu oli huhtikuussa 2018 oli 1,6 % ja huhtikuussa 2019 on 1,6 %, sosiaalimenoissa alennuksia

- palveluiden laadun kehitys kannattaa ottaa myös huomioon hinnoittelussa

- toimialakohtaisia eroja voi olla, perustelut kannattaa selvittää

- tarvittaessa palvelu kannattaa kilpailuttaa
                      

  1. Lämmitys:

- Pori Energian ilmoituksen (Timo Mäki tammikuu 2019) mukaan kaukolämpö hinta aikaisemmasta ennakkoilmoituksesta poiketen säilyy nykyisellä tasolla, jolloin energiamaksu on 59,62 €/MWh (sis. alv) ja tehomaksu myös entisellään (tilaustehon mukaan, ks. Pori Energian kotisivut/hinnasto)

- Öljyn (kevyt) hinta nousi vuoden 2018 aikana n. 10 % ollen marraskuussa korkeimmillaan n. 1,03 €/l. Loppuvuoden aikana hinta on taas laskenut selkeästi. Karkea hinnoitteluarvio lienee n. 1 €/l tai vähän alle.

- kulutukset lasketaan paikallisen normaalin vuoden kulutusten mukaan (ks. lämmitystarveluvut Kiinteistöliiton sivuilta). Viime vuosi oli lämmin ja lämmöntarveluku oli n. 8,7 % oli alle keskimääräisen joskin samalla tasolla kuin edellisvuotena.

  1. Vedet:

- Vesilaitoksen johtajan päivitetyn ilmoituksen mukaan hinnoitteluihin ei ole tulossa muutoksia 2019.

- vesi 1,51 €/m3 ja jätevesi 2,26 €/m3, perusmaksut entiset ja hulevesi samoin, kulutukset lasketaan aikaisempien vuosien mukaan.

  1. Sähkö:

- sähkön myynti- ja siirtohinnat ovat olleet nousussa sähkön hankintahintojen noustua ja siirron nousupaineiden johdosta. Myyntihinta riippuu siitä, minkä pituinen on ollut taloyhtiön sähkösopimus (toistaiseksi, 1 v vai 2 v) ja milloin se on päättymässä. Siirtohintoja tarkistettiin Porissa elokuussa 2018 n. 8 % (nyt 3,10 snt/kWh + perusmaksu sulakekoon mukaan) ja pienempiä tarkistuksia 2019 ei ole odotettavissa ainakaan ennen syksyä.

- Jos on ollut 2 v määräaikainen sopimus, mikä on päättymässä, Pori Energian hinnoittelulla sähkön kokonaishinta nousee n. 10,5 s:stä n. 11,5 s:iin/kwh (sis. myynti, siirto, sähkövero ja alv). Myynnin voi kilpailuttaa, mutta ei siirtoa eikä veroja.

- Kulutukset aikaisempien vuosien mukaan

  1. Jätehuolto

-  kustannus muodostuu kaupungin jätteenkäsittelymaksuista ja eko-maksusta sekä jätehuoltoyrityksen kuljetuksesta.

- kaupungin päivitetyn ilmoituksen mukaan käsittelymaksuihin ei ole tulossa muutoksia ja kuljetuksiin tulee lähinnä palkkakustannuksen, polttoaineen ja vakuutusten muutokset (n. 5-6 %). Paikalliset toimijat ovat ilmoittaneet, että korotuksia ei ole tehty moneen vuoteen.

- Energiajäte on muuttumassa muovien erilliskeräykseksi, hintavaikutus vielä avoin, kustannussäästö?

- Eko-maksut ennallaan.

- nousuvaraus lienee n. 2-3 %

  1. Kiinteistövakuutus ja kiinteistöverot

-  Vakuutusten tariffimuutokset vaihtelevat yhtiöittäin ja yhtiöiden ilmoitusten mukaan vakuutusmaksujen korotukset ovat 4-15 % ottaen huomioon mm. taloyhtiön vahinkohistoria ja ikä.

-  Kiinteistöveroprosentit Porissa säilyvät ennallaan valtuuston päätöksen mukaan.

  1. Tontinvuokrat

-  tontinvuokria tarkistetaan indeksin mukaan n. 1-1,5 %

-  mikäli tontinvuokrasopimus on päättymässä, voi korotus olla huomattava

  1. Lainat

-  velkakirjaehtojen mukaan budjetoidaan korot ja lyhennykset

-  euribor voi nousta ennusteiden mukaan v:n 2019 loppupuolella, mutta todennäköisesti ei vielä olennaista merkitystä

-  oletettu korkotaso n. 1-1,5 %

Katso myös Kiinteistöliiton talousarvio-ohje ja sen lopussa oleva talousarvion laadinnan kipi-ohje.

Suuremmat korjaushankkeet tulee budjetoida erikseen ja niiden rahoitusratkaisut ja vastikevaikutukset on suositeltavaa suunnitella ja huomioida hyvissä ajoin etukäteen.

Karkeasti arvioiden hoitokustannusten nousu on ensi vuonna n. 2 % tai vähän alle riippuen erityisesti korjausmenojen määrästä. Kassavaranto yllätyksiin väh. n. 2 kk:n hoitovastikkeet. Yhtiökokoukselta hallitukselle valtuutus tarvittaessa 1-2 kk:n ylim. hoitovastikkeeseen.

Tämän talousarvio-ohjeen tarkoituksena on kuvata ulkoisen toimintaympäristön, julkisen sektorin verojen ja maksujen sekä lainsäädännön aiheuttamien muutosten kustannusvaikutuksia taloyhtiöiden budjetin laadintaan eikä sen tarkoituksena ole, että se ostajan kannalta haitallisesti ja kilpailua rajoittavalla tavalla ohjaisi hinnoittelua.

Porissa, 15. päivä tammikuuta 2019

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY

Eino Taulu

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.