KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.12.2021

  1. YLEISTÄ

    Kiinteistöliitto Satakunta on pitkän linjan Porin seudulla ja Pohjois- ja Kaakkois-Satakunnassa toimiva asumisen ja kiinteistönpidon edunvalvoja ja vaikuttaja. Yhdistys tunnetaan luotettavana paikallisena asiantuntijana ja vaikuttajana. Yhdistyksen tärkeimmät toiminnot ovat jäsenille annettava neuvonta, koulutustapahtumat, viestintäpalvelut ja jäsentensä yhteisten etujen valvominen. Kiinteistöliiton strategian mukaisesti palvelu on vaikuttamista.  Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, joka perustaa tarvittaessa tarvittavia toimikuntia tai työryhmiä toiminnan tueksi.

 

Kiinteistöliitto Satakunta tarjoaa jäsentensä edustajille laadukkaita ja monipuolisia asumisen ja kiinteistönpidon asiantuntijapalveluja, jotka tuovat mielenrauhaa yhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja viime kädessä asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajille. Jäsenten tarpeet otetaan huomioon palveluita kehittäessä. Koko toiminnan onnistumista mitataan jäsentyytyväisyyskyselyllä, jonka Kiinteistöliitto toteuttaa kolmen vuoden välein.

 

Yhdistys edistää toimillaan kiinteistöalan toimintaympäristön ja taloyhtiöiden yleisten toimintaedellytysten kehittymistä toimialueellaan. Kumppanuus on toiminnan keskeisiä arvoja. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenten, yhteistyökumppaneiden, kuntien ja viranomaisten, alan yritysten, Suomen Kiinteistöliiton ja liiton konserniyhtiöiden kanssa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Jäsenmaksu perustuu kiinteistön kuutiotilavuuteen. Suomen Kiinteistöliitto on päättänyt pitää toimintavuoden jäsenmaksut vuoden 2021 tasolla ja yhdistyksen vuosikokous teki keväällä 2021 vastaavanlaisen päätöksen. Jäsenmaksuilla katetaan suurin osa yhdistyksen juoksevan toiminnan kuluista. Kasvavalla jäsenmäärällä ja sijoitetun pääoman tuotoilla rahoitetaan jäsenpalveluiden kasvua. 

 

Yhdistyksen jäsenistölleen järjestämän koulutustoiminnan tavoitteena on hallitusten työskentelyn kehittäminen ja osaamistason kohottaminen. Vahvistetaan Kiinteistöliiton koulutustoiminnan brändiä käyttämällä koulutuskutsuissa ja –materiaaleissa ”Kiinteistöliitto kouluttaa” -tunnusta. Kouluttajina toimivat pääasiassa Kiinteistöliiton asiantuntijat. 

 

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Linnakorttelissa, Antinkatu 2, Porin keskustassa. Toimistolla työskentelee toiminnanjohtaja, joka toimii myös Rauman Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtajana ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen aluepäällikkönä 2018 solmitun ja 2021 päivitetyn alueyhteistyösopimuksen mukaisesti työpanoksella: Satakunta 3/5 ja Rauma 2/5, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toimiessa työnantajan roolissa ja tarjoten työyhteisön toiminnanjohtajalle sekä henkilökuntansa osaamisen toiminnanjohtajan työn tueksi. Vastaava jako toimii myös aluepäällikön yhteisten kustannusten jakosuhteena. Kiinteistöliitto Satakunnan toiminnanjohtaja vastaa käytännön toiminnan järjestämisestä ja toimintasuunnitelman mukaisten asioiden täytäntöönpanosta. 

 

Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintaa, jonka tavoitteena on jäsenmäärän kasvu tasaisesti yhdistyksen koko toiminta-alueella. Kasvu on jäsenmäärän kasvun lisäksi ammattimaisuuden, palveluvalmiuksien ja vaikuttavuuden kasvua. Kasvu tarkoittaa samalla palvelua nykyistä kattavammin alueellisesti ja maantieteellisesti.   Jäsenhankinnan ja tunnettuuden lisäämiseksi järjestetään avoimia tilaisuuksia, joista päätetään tarkemmin hallituksen kokouksissa.

 

Koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuutta myös yhdistyksen toiminnassa. Epävarmuus liittyy erityisesti erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Erilaiset tilaisuudet (koulutukset, kokoukset, verkostoitumistapahtumat jne.) järjestetään kullakin hetkellä voimassa olevien viranomaissuositusten mukaisesti. Mahdollisia toteutustapoja ovat perinteinen fyysinen tilaisuus, hybriditilaisuus tai verkkotilaisuus. Yhdistyksen toimiston työskentelyssä noudatetaan samaan tapaan viranomaisten ohjeita mahdollisen etätyöskentelyn osalta. Kaikki jäsenpalvelut pystytään tuottamaan tarvittaessa erilaisin etäyhteyksin.

 

  1. VAIKUTTAMINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ

 

Kiinteistöliitto Satakunta on kiinteistönomistajien alueellinen etujen valvoja. Valvomme ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti jäsentemme etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.  

Vaikuttamisen pääpainoja ovat kiinteistöihin ja asumiseen kohdistuvien velvoitteiden ja maksurasitteiden kasvun taittaminen, esteettömyyden edistäminen, järkevän kiertotalouden edistäminen, energiaviisauden lisääminen kunnissa ja jäsenkentässä, edistää lisä- ja täydennysrakentamista ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Jäsenten edunvalvonnallisiin tavoitteisiin reagoidaan ja tarpeen mukaan viestitään asioita alueelta eteenpäin valtakunnallisiin foorumeihin.

 

Asumisen ja kiinteistönpidon edellä esitettyjä haasteita tuodaan päättäjien ja sidosryhmien tietoon. Edunvalvonnan onnistumisessa on tärkeää, että toimijamme tunnetaan. Päättäjien ja sidosryhmien tapaamisia toteutetaan aktiivisesti toimialueella. Alueen kuntapäättäjille ja sidosryhmille järjestetään tarpeen mukaan kohdennettuja seminaari- tai verkottumistilaisuuksia vuoden aikana. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhdessä alan toimijoiden kanssa. Yhdistys voi osallistua heinäkuussa Suomi Areena tapahtumaan yhdessä muiden liittoyhteisön yhdistysten tai liiton kanssa. Lisäksi yhdistys järjestää Kiinteistöliiton kanssa Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertue 2022 -tapahtuman Porissa marraskuussa.


Lehdistölle lähetetään paikallisia lehdistötiedotteita liiton mediatiedotteiden tukena. Omat tiedotteet rakennetaan liiton yleistiedotteiden pohjalta syventämällä oman alueen näkökulmia. Paikalliselle lehdistölle voidaan järjestää tarvittaessa vuoden aikana 1-2 lehdistötilaisuutta ajankohtaisen teeman ympärille. Toinen tilaisuuksista voi olla Indeksitalo tutkimuksen yhteydessä, jossa hyödynnetään liiton tutkimusaineiston lisäksi alueellisia kustannustietoja. Lehdistötiedotteet ja tapahtumat suunnitellaan Suomen Kiinteistöliiton viestinnän vuosikelloa hyödyntäen. 


Ulkoisen tiedotustoiminnan tavoitteena on yhdistyksen tunnettavuuden lisääminen toiminta-alueella, sekä esille tuomien asioiden näkyminen alueen medioissa mahdollisuuksien mukaan. Jatketaan sidosryhmätiedotteen lähettämistä alueen kuntapäättäjille, virkamiehille ja muille sidosryhmille liiton vastaavan viestin ajankohtaa mukaillen muutamia kertoja vuodessa. Yhdistys vaikuttaa sosiaalisessa mediassa Facebook-tilin kautta, jossa nostetaan erityisesti uutisvirtaan liittyviä asioita tai kannanottoja. Facebookissa voidaan myös toimintavuoden aikana toteuttaa erilaisia kampanjoita markkinointimielessä.

Kiinteistöliitto Satakunta voi ottaa osaa Suomen Kiinteistöliiton tunnettavuuskampanjaan, minkä liitto toteuttaa 115 vuotisvuonnaan.

 

  1. JÄSENPALVELUT

 

Vuonna 2022 toteutetaan seuraavat jäsenpalvelut:

❖ Jäsentiedote postitse 1-3 kertaa vuodessa yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Rauman yhdistysten kanssa. Jäsentiedote on saatavilla myös sähköisessä muodossa jäsensivuilla.  

❖ Jäsenten uutiskirje sähköpostilla noin kerran kuukaudessa, jossa tiedotetaan lyhyillä nostoilla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Uutiskirje laaditaan Kiinteistöliiton tarjoamalla Emaileri-työkalulla.


❖ Yhdistyksen tarjoama jäsenmaksuun sisältyvä neuvontapalvelu kattaa yleistä neuvontaa jäsenillemme.  Jäseniemme käytössä ovat maksutta myös Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijoiden neuvontapalvelut: juridiikka, energianeuvonta, korjausrakentamisen ja talousasioiden neuvonta.

❖ Koulutustilaisuudet, sekä toimistolla- ja puhelimitse tapahtuva jäsenneuvonta ovat jäsenille maksuttomia. Voidaan järjestää yhteistyössä erilaisia tilaisuuksia mm. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa.

❖ Työantajina toimivilla jäsenyhdistyksien jäsenillä on mahdollisuus saada työmarkkinalainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin liittyvää neuvontaa Kiinteistötyönantajat ry:ltä. 

❖ Yhdistyksen omat www-sivut sekä Kiinteistöliiton yhteiset jäsensivut tarjoavat ajantasaista tietoa alan uudistuksista ja asioista.

❖ Suomen Kiinteistölehden 10 kertaa vuodessa ilmestyvä vuosikerta kuuluu jäsenetuihin. Kiinteistölehti Lounais-Suomi ilmestyy 4 kertaa Suomen Kiinteistölehden yhteydessä ja laaditaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Rauman yhdistysten kanssa 

❖ Jäsenet voivat tilata juridisia lausuntoja ja yhtiöjärjestysmuutoksia Suomen Kiinteistöliiton kautta (maksullinen jäsenpalvelu).  

❖ Kiinteistöiltoja ja jäsentilaisuuksia järjestetään kaikille jäsenille korona-aikaan sopivasti. Paikallistilaisuudet järjestetään Porissa. Joitakin tilaisuuksia voimme mahdollistaa myös ei jäsenille jäsenhankintamielessä. 

❖ Ammatti-isännöitsijöille järjestetään päiväkoulutuksia jäsentilaisuuksien yhteydessä.

 ❖ Kiinteistöliiton tarjoamat verkkokurssit ovat maksutta jäsenkiinteistöjen edustajien käytössä. 

 

  1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Yhdistyksen ehdokkaita esitetään alan valtakunnallisiin toimielimiin sekä Suomen Kiinteistöliiton hallintoelimiin että paikallisiin työryhmiin. Yhdistyksen edustajat osallistuvat Suomen Kiinteistöliiton liittokokoukseen Lahdessa 2022. Hallituksen jäsenet voivat osallistua Suomen Kiinteistöliiton hallituspäiville.  Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen asioista vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti ja yhdistyksen sääntöjen puitteissa. 

 

  1. TALOUS JA RESURSSIT

 

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022 perustuu seuraaviin lähtökohtiin: 

❖ Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa tasaisesti. 

❖ Yhdistyksen jäsenmaksut pysyvät vuoden 2021 tasolla aikaisemman vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Suomen Kiinteistöliiton jäsenmaksu ei nouse vuodelle 2022.  


❖ Yhdistyksen palveluksessa toimii vakituisesti toiminnanjohtaja Lounais-Suomen yhdistysten yhteisenä työntekijänä, jonka palkkauksen kulut jaetaan Rauman yhdistysten kanssa, joista Satakunnan osuus on 3/5.  

❖ Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistuu Kiinteistöliiton järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin, sekä muihin ajankohtaiskoulutuksiin tarpeen mukaan. 

❖ Toiminnanjohtaja osallistuu Kiinteistöliiton järjestötoimikunnan työskentelyyn. 

❖ Yhdistys tekee tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Suomen Kiinteistöliiton kanssa tarvittaessa. 

❖ Suurin osa juoksevan toiminnan ja jäsenpalveluiden kuluista katetaan jäsenmaksuilla. Kasvava jäsenmäärä ja sijoitetun pääoman tuotot kattavat kasvavien jäsenpalveluiden kulut. 

❖ Yhdistys on vuokralaisena toimistohuoneessaan Linnakorttelissa ja kulut jaetaan Lounais-Suomen aluesopimuksen mukaisesti.

VUOSIKELLO 

Tammikuu 
❖ Matka Kiinteistömessuille Helsinkiin 12.1.
❖ Koulutuksia on tarjolla webinaarimuodossa
❖ Hallituksen kokous 1/2022

Helmikuu 

❖ Porissa 1.2.2022 Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntijan pitämä koulutuspäivä
❖ Webinaarikoulutuksia on tarjolla useita  
❖ Suomen Kiinteistöliiton vuosipäivä Helsingissä 10.2.
❖ Kiinteistölehti Lounais-Suomi 1/2022 18.2.

Maaliskuu 
❖ Webinaarimuotoisia koulutuksia tarjolla 
❖ Hallituksen kokous 2/2022 – tilinpäätös ja Kiinteistöliiton vuosikokousasiat 
❖ Vuosikokouskutsu 
❖ Jäsentiedote 1/2022Huhtikuu 

❖ Kiinteistöliiton liittokokous 1.-2.4. Lahti
❖ Yhdistyksen vuosikokous
❖ Hallituksen järjestäytymiskokous 3/2022
❖  Juridiikan koulutuspäivä 12.4.2022 Porissa

Toukokuu 
❖ Hallituksen kokous
❖ Taloyhtiöiden hallitusten laivaseminaari 14.5. (alueyhteistyön kautta mahdollinen)
❖ Kiinteistölehti Lounais-Suomi 2/2022 20.5.

Kesäkuu
 ❖  

Heinäkuu 
❖ Yhdistyksen toimisto suljettu toiminnanjohtajan kesäloman ajan
❖ Mahdollisesti Suomi-Areenaan osallistuminen Kiinteistöliittoyhteisön kanssa

❖ Suomen Kiinteistöliiton toimisto on suljettu 18.7.-31.7.

 

Elokuu

❖ Asumismenot tutkimuksen julkistus

❖ Kiinteistöliiton Hallituksien neuvottelupäivät luottamushenkilöille 11.-12.8.

 

Syyskuu

❖ Kiinteistöliiton Palveleva vaikuttaja koulutuspäivät toiminnanjohtajalle 1.-2.9.

❖ Indeksitalo tutkimus

❖ Hallituksen kokous jäsenasiat ja toimintasuunnitelman seuranta 4/2022

❖ Mahdollisesti koulutusta jäsenistölle

 

Lokakuu

❖ Talousarvio-ohje 2023

❖ Mahdollisesti koulutusta jäsenille
❖ Lounais-Suomen alueen yhteinen laivaseminaari ammatti-isännöitsijöille

❖ Kiinteistölehti Lounais-Suomi 3/2022  21.10

❖ Varsinais-Suomen Taloyhtiöpäivä, Turku 26.10.

 

Marraskuu

❖ Kiinteistöliiton Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertue 2022 Porissa

❖ Hallituksen kokous 4/2022

 

 Joulukuu

❖ Hallituksen kokous 5/2022 – toimintasuunnitelma 2023 ja talousarvio 2023

❖ Koulutusta mahdollisesti jäsenistölle

❖ Kiinteistölehti Lounais-Suomi 4/2023  16.12.2022

 

Porissa 16. päivänä joulukuuta 2021

 

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY

 

Hallitus

 

 

 

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.